Xe Vios 2018-19 số sàn : 280.000 đ/ giờ.

Xe Vios 2018-19 số tự động 300.000 đ/giờ.