Phần mềm ôn tập và thi thử 120 tình huống mô phỏng giao thông (dùng trên máy tính chạy window 64bit và 32 bít) bạn tải tại đây. Link dự phòng bạn tải tại đây.

Hướng dẫn cập nhật phần mềm ôn tập mô phỏng các tính hình giao thông từ phiên bản 1.2.2 lên 1.2.3: bạn xem tại đây.

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm tại đây.

Mẹo làm 120 tình huống mô phỏng tại đây.

Cách xem đáp án ngay trên phần mềm: trong phần “ôn tập”, sau khi kết thúc tình huống bạn dùng chuột kéo lại chỗ được đánh dấu “màu xanh lá cây” (bạn bấm ngay lúc đó sẽ được 5 điểm).

Đáp án 120 tình huống mô phỏng