Phần mềm ôn tập và thi thử 120 tình huống mô phỏng giao thông (dùng trên máy tính chạy window 64bit và 32 bít) bạn tải tại đây.

App Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mpgt.traffic_hazard

App iOS: https://apps.apple.com/app/mo-phong-giao-thong/id1658689120

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm tại đây.

Mẹo làm 120 tình huống mô phỏng tại đây.

Cách xem đáp án ngay trên phần mềm: trong phần “ôn tập”, sau khi kết thúc tình huống bạn dùng chuột kéo lại chỗ được đánh dấu “màu xanh lá cây” (bạn bấm ngay lúc đó sẽ được 5 điểm).

Đáp án 120 tình huống mô phỏng