Hiện tại có một số đối tượng lừa đảo giả mạo trung tâm để mua bán GPLX, các bạn xem chi tiết tại đây.