Khoảng cách cần thiết để dừng xe bao gồm khoảng cách xe đi được tính từ lúc phát hiện nguy hiểm đến lúc bắt đầu đạp thắng và khoảng cách từ lúc đạp thắng đến lúc xe dừng lại.

Giữ khoảng cách khi lái xe

Khoảng cách lái xe an toàn

Ngoài ra, bạn cần lưu ý tình trạng của mặt đường. Nếu trời mưa đường trơn trượt nên sử dụng thắng động cơ và thắng nhẹ nhiều lần (nhấp nhả liên tục).