Thắng động cơ: Khi bỏ chân ga trong lúc xe đang chạy bạn sẽ thấy xe từ từ giảm tốc độ, hiện tượng này gọi là thắng bằng động cơ. Thắng động cơ có hiệu quả cao ở số nhỏ và giảm dần ở số lớn(đối với xe số tự động thì số D hiệu quả thắng hơi yếu, chuyển sang chế độ bán tự động D+, D- hiệu quả sẽ cao hơn). thắng động cơ được dùng trong các trường hợp sau:

  • Khi buộc phải dừng xe bạn đừng nên đạp thắng ngay mà hãy bỏ chân ra khỏi chân ga, xe sẽ từ từ giảm tốc độ, bạn có thể giảm số xuống 1 nấc để xe giảm tốc độ nhanh hơn.
  • Khi lái xe đổ dốc cao, dài (như đường đèo) bạn nên trả về số nhỏ rồi sử dụng thắng động cơ, chỉ đạp thắng khi thật cần thiết. Nếu bạn cứ đạp thắng liên tục thì thắng sẽ nóng lên có thể khiến lực thắng bị yếu hoặc mất thắng dẫn đến tai nạn.

Chạy theo quán tính: Khi xe đang chạy mà bạn gạt số về N hoặc đạp côn thì lực truyền từ động cơ đến bánh xe sẽ bị ngắt nhưng xe vẫn chạy theo quán tính. Cách này chỉ nên sử dụng khi muốn đổi số hoặc khi giảm tốc độ để tắt máy. Bạn càng ít sử dụng cách chạy này càng tốt vì nó có thể gây nguy hiểm và tốn nhiên liệu hơn.